Vplyv stravy na naše telo.

Vplyv stravy na naše telo.

Energetika človeka a potravín z pohľadu dietetiky čínskej medicíny.

Téma dietetiky je dnes preberaná všade. Časopisy, média, webové stránky nás zahŕňajú obrovským množstvom informácií, rôznych odporúčaní, ktoré často krát vedú k protikladným, rozporuplným informáciám. To nás uvádza veľakrát do chaosu – čo je teda správne ? Ako sa mám stravovať, aby som si zachovala vitalitu, zdravie, energiu ? Ako stravovanie prispôsobiť čo najviac sebe ? Čo všetko je potrebné brať do úvahy pri vytváraní jedálnička ?

Rôzne stravovacie systémy sa na to pozerajú z rôznych uhlov pohľadu.

Avšak každý odborník v oblasti výživy nám dá za pravdu, že strava, jednotlivé druhy potravín, každá jedna ingrediencia nás určitým spôsobom či chceme, alebo nie ovplyvňuje.

Jeden z týchto náhľadov predstavuje aj obor Čínskej dietetiky založenej na princípoch a pravidlách Čínskej medicíny (jedná sa o liečebný obor, ktorý sa vo svete a aj u nás študuje 2 roky – škola Tao Medica vyučuje obor od r. 2006 – (ww.skoladietetiy.eu).

Dietetika čínskej medicíny nás učí porozumieť, ako strava vplýva nielen na naše fyzické telo, jeho zdravotný stav, ale aj na ostatné oblasti – emočnú, energetickú, mentálnu – mám na mysli mentálnu aktivitu, jasnosť myslenia, a taktiež najsubtílnejšie – najjemnejšie oblasti nášho bytia.

Je to komplexné učenie, ktoré nám vysvetľuje ako pomocou stravy, pomocou nadstavenia, správnych kombinácií a správnej úpravy môžeme ovplyvniť samého seba na všetkých úrovniach. Dáva nám kľúče ako správne kombinovať to, čo máme radi, aby to bolo pre nás prospešné.

Je to pohľad, ktorý môžem na základe svojej dlhoročnej praxe zhodnotiť ako veľmi funkčný, ktorý ak sa podľa neho riadime, prináša veľmi efektívne výsledky či už v rámci terapie, samoterapie, regenerácie, udržiavania zdravia, prevencie.

Celý kumšt spočíva v tom, ako príslušné kvality potravín vhodne kombinovať, ako vytvárať určité priaznivé interakcie, kedy je čo pre nás vhodné s prihliadnutím na čas – počasie, danú sezónu, vek, pohlavie, konštitúciu človeka a dedičné predispozície dané do vienka. Pomocou týchto pravidiel dokážeme vykompenzovať aj vedľajšie efekty, ktoré nám jedlo prináša.

Celý kumšt spočíva v tom, ako príslušné kvality potravín vhodne kombinovať, ako vytvárať určité priaznivé interakcie, kedy je čo pre nás vhodné s prihliadnutím na čas – počasie, danú sezónu, vek, pohlavie, konštitúciu človeka a dedičné predispozície dané do vienka. Pomocou týchto pravidiel dokážeme vykompenzovať aj vedľajšie efekty, ktoré nám jedlo prináša.

Učenie dietetiky Čínskej medicíny pozerá na potraviny nielen z hľadiska hmoty – substancie, teda zložky YIN, ktorá sa samozrejme berie do úvahy ako jej dôležitá súčasť, ale aj z pohľadu zložky YANG – energetickej, ktorá berie do úvahy Qi (energiu) danej potraviny a vplyv tejto Qi z hľadiska tepelného pôsobenia – povahy, tropizmu (tropizmus znamená, do ktorého orgánu a jeho energetickej dráhy má daná potravina schopnosť najviac preniknúť a ovplyvniť, posilniť ho v jeho fyziologických a metabolických funkciách), ďalej chuti, ktorá vplýva na mechanizmus Qi v našom organizme, a taktiež ku ktorému elementu (fáze) z hľadiska učenia o 5tich fázach (drevo, oheň, zem, kov a voda) daná potravina najviac podlieha.

Každé jedlo, každá potravina má svoju Qi, ktorá v tele vytvára určitý impulz, ktorý nás nejakým spôsobom ovplyvňuje, mení. Niektoré typy jedál vedia vytvoriť veľmi silný impulz, čiže ak sa budú brať príliš v excese, tak môžu náš organizmus veľmi ľahko vyviesť z rovnováhy – homeostázy, o ktorú sa náš systém snaží (nadmiera sladkého, korenistého, pikantného, mäsa, mliečnych výrobkov – to všetko sú excesy v stravovaní). Niektoré typy potravín sú zas tzv. neutrálne, čiže nevytvárajú príliš silný exces, silný impulz, takže sú vhodné viac ako základ stravovania, ako základná substancia pre tvorbu novej energie (yang) a krvi, telesných tekutín (yin) – jedná sa hlavne o zložku obilnín, ktoré majú byť v jedálničku zastúpené najviac.

Jedná sa teda o obrovský komplex informácií, ktoré berieme do úvahy jednak na úrovni nášho organizmu, ďalej na úrovni samotných potravín a jedál a taktiež na úrovni energie prostredia, ktoré na nás vplýva.

Dôležitou súčasťou je taktiež oblasť patogénov, ktoré majú schopnosť prenikať do nášho organizmu s vonkajšieho prostredia, ale ktoré sa vedia vytvárať vplyvom určitých faktorov aj vo vnútri nášho organizmu pod vplyvom vnútorných orgánov, ktoré, ak sami prídu do určitého stupňa oslabenia, sa stávajú producentmi určitých vnútorných škodlivín, ktoré nazývame vlhko – hlieny (ako hustejšia forma vlhka), sucho, horúčosť, chlad a vietor. Čínska medicína nekomplikovala názvy v latinskom jazyku ako to máme v západnej medicíne. Tým, že všetko prirovnáva k prírode, vie veľmi logickým spôsobom vysvetliť, čo sa v organizme deje, takže všetky ochorenia, ktoré poznáme u nás na západe, si vieme do tejto terminológie krásne preložiť a tiež naopak.

Vrátime sa teda k stravovaniu: ak chceme voliť stravu, budeme kombinovať – interagovať 4 kľúčové faktory. Prvým faktorom je samotné prostredie, v ktorom žijeme a ktoré má určitý vplyv na náš organizmus, čiže vplýva na nás cez sezónnu Qi a počasie – Qi počasia. Sami vieme, že ak je vonku chlad a sychravo, máme chuť na niečo, čo nás zahreje, a naopak, ak je vonku teplo až horúčava, máme chuť na niečo, čo nás ochladí. Počasie ovplyvňuje energia sezóny, ktorá mu je nadradená a ktorá súvisí s rotáciou Zeme okolo Slnka. Na našej planéte to podnecuje striedanie štyroch ročných období – sezón. Každá sezóna prináša určitú kvalitu Qi, ktorá sa reprezentuje podľa lokality, v ktorej žijeme, teda inak bude prebiehať leto v Izraeli, Egypte, inak niekde na severe v Škandinávii, ale stále to bude energia leta ako spoločný prvok.

Ďalším, tretím kľúčovým faktorom je zdravotný stav, čiže momentálne zdravotné problémy – akútne alebo chronické, ktoré človek musí riešiť. Štvrtým faktorom je konštitučná energia, ktorá zohráva hlavný prím v prevencii, tam sa to robí najľahšie a zároveň najsilnejšie. Konštitučná energia a jej výpočet podľa dátumu narodenia nám umožňuje od malička, od malých detí určiť, aké budú predispozície organizmu, kde sú jeho slabé miesta, kde je jeho slabá Qi, aké bude mať človek tendencie k nerovnováhe v živote. Na základe týchto informácií vieme človeka smerovať a v akomkoľvek veku upravovať jeho stravovacie návyky, aby sme minimalizovali riziko rozvinutia týchto negatívnych konštitučných faktorov. Pretože každý má určité predispozície a čínska dietetika nás pomocou stravy učí, ako ich správne vybalansovať.

Takže toto je v základe prienik základných štyroch faktorov, ktoré berieme do úvahy.

Do toho nám vstupuje energia stravy a spôsob je úpravy.

Hmotná zložka stravy (makroživiny a mikroživiny) reprezentuje určitú formu energie, ktorá je veľmi hrubá, hutná a ktorú si organizmus musí spätne transformovať na Qi, čiže zmeniť na energiu. Práve z toho uhľa pohľadu je aspekt energetický ďaleko podstatnejší, pretože hovorí o dynamike samotného tráviaceho procesu, jeho energetike, o správnom otvorení energie každej potraviny správnou úpravou.

V prvom rade je potrebné upozorniť tiež na fakt, že veľmi záleží na kvalite danej substancie, na jej energetickom potenciály, ktorý získava svojim rastom (chovom), teda na kvalite zemskej a nebeskej Qi. V prípade tej zemskej sa jedná hlavne o kvalitu pôdy, či je daná rastlina pestovaná na úrodnej černozemi, v lokalite určenej pre daný druh, alebo niekde na piesčitej pôde plnej pesticídov a umelých hnojív. V prípade nebeskej záleží hlavne na energii Slnka (vieme, že bez fotosyntézy by v rastlinnej ríši nebol život možný) a tiež energii Mesiaca, ktorá ovplyvňuje cirkuláciu tekutín.

Takže je veľmi dôležité, či daná rastlina alebo živočích mali možnosť zažiť, absorbovať tieto energie alebo boli niekde pod umelým osvetlením, zalievané chlórovanou vodou a podobne.

Kvalita daného prostredia, kontakt s týmito energiami – to všetko vnáša určitú silu a kvalitu Qi, ktorá bude vplývať na naše zdravie.

V neposlednej miere je taktiež veľmi dôležitý samotný tráviaci proces, čiže kondícia a zdravie celého tráviaceho systému. Pretože ak sú tráviace orgány oslabené, tráviaci proces nebude prebiehať úplne na 100%, čiže premena, transformačné procesy budú slabšie.

Na základe týchto všetkých informácií môžeme vidieť, že nie je možné povedať – jedzte toto a toto a budete zdraví. Každý človek je jedinečný a iný, a ak berieme do úvahy faktory, ktoré som opísala vyššie, je zostavenie jedálnička naozaj určitým umením, alchymistickým procesom, ktorý nás obor Dietetiky čínskej medicíny učí.

V dnešnom článku som Vás uviedla do základných pravidiel a pojmov, na ktoré prihliadame pri nadstavovaní stravy a zostavovaní jedálnička.

Nabudúce sa pozrieme bližšie na jednotlivé patogény a určíme si konkrétne potraviny, ktoré nám pomáhajú v ich odstraňovaní alebo premene.