CENA ŠTÚDIA

Celková cena ročného štúdia je 1350.-eur. Spolu sa jedná celkovo o 15.seminárov.
Cena 1.seminára je 90.-eur. V cene sú zahrnuté kompletné elektronické skriptá a množstvo ďalších elektronických materiálov a pomôcok. Školné je možné zaplatiť v 1., 2., alebo 3. splátkach: cena 2.splátok je 675.-eur., cena 3.splátok je 450.-eur.

Platbu je potrebné uhradiť pred zahájením štúdiado 5.septembra 2023 v prípade splátok v stanovených termínoch:

2.splátky: 1.platba – do 8.septembra 2023, 2.splátka – do 9.februára 2024,

3.splátky: 1.platba – do 8.septembra 2023, 2.splátka – do 8.decembra 2023, 3.splátka – do 5.apríla 2024

Upozornenie: nie je možné zúčastňovať sa seminárov jednotlivo, pretože jednotlivé témy postupne na seba naväzujú, a pre pochopenie jednotlivých tém je potrebná znalosť predchádzajúcich seminárov. Obidva ročníky sa dajú absolvovať len v celku.

V prípade záujmu u propagáciu školy u svojich klientov máte k dispozícii plagát, ktorý im môžete rozposlať, alebo ho zverejniť vo Vašich pracovných priestoroch.

Klikom na obrázok sa vám otvorí PDF

Prihlasovací formulár

  Na školu Dietetiky sa môžete prihlásiť priamo u organizátorky p. Moniky Kampošovej ( +421 905 972 186 )
  alebo p. Janky Repákovej ( +421 905 453 080 ), alebo vyplnením prihlášky cez Prihlasovací formulár.

  Následne Vás bude telefonicky kontaktovať p. Janka Repáková, ktorá vám bude bližšie upresňovať informácie s blížiacim sa termínom 1.seminára.

  Vyplnením prihlášky, alebo telefonickým prihlásením budete zaregistrovaný účastník
  školy Dietetiky. Prihlásením na štúdium zároveň potvrdzujete, že súhlasíte so Storno podmienkami.

  STORNO PODMIENKY

  V prípade, že sa nebudete môcť na 1. seminár dostaviť a neoznámite nám to minimálne 1 týždeň dopredu, si účtujeme
  storno poplatok 50 % z ceny 1.seminára, čiže 45.-eur.
  V prípade neúčasti z nejakých vážnych dôvodov na niektorom zo seminárov v rámci roka sa poplatok za daný
  seminár nevracia, pretože sa jedná o platbu školného ako celku.
  Účastník školy v prípade neúčasti bude mať k dispozícii výukový materiál – skriptá, aby svoju neúčasť mohol vykompenzovať formou samoštúdia, a bez problémov mohol nadviazať na učebnú látku, ktorá sa bude preberať na nasledujúcom seminári.

  V prípade odstúpenia od štúdia sa študentovi odpočíta čiastka za absolvované semináre a zvyšok sa mu vráti na jeho účet do 30 dní od dátumu odstúpenia zo školy Tao Medica. Prístup na server školy sa odstúpenému študentovi skracuje na dobu 3.mesiacov od posledného zaplateného seminára. Prístup na server je umožnený, len na zaplatené semináre.