Monika

Nový ročník

Škola Dietetiky - Ročník 2023/25. Milí priatelia, Škola dietetiky - TAO MEDICA otvára v školskom roku 2023 / 2024 opäť ďalší beh 2.ročného štúdia. Štúdium na našej škole je zamerané na liečebný odbor čínskej medicíny - odbor DIETETIKY s prepojením aj na súčasné vedomosti o VÝŽIVE ČLOVEKA.  Počas dvoch rokov štúdia preberáme postupne všetko - od základov Klasickej …

Nový ročník Čítajte viac »

Vplyv stravy na naše telo. časť 3

Konštitučné energie v živote človeka a ich ovplyvňovanie prostredníctvom stravy. V 3.časti článku naviažeme na základné učenia o energetike potravín a patogénoch narušujúcich zdravie, ktoré sme Vám opísali v predchádzajúcich dvoch častiach a pozrieme sa na vplyv konštitučných energií, ktoré vplývajú na človeka počas celého života. Vypočítame ich podľa dátumu narodenia. Konštitučné energie vychádzajú z …

Vplyv stravy na naše telo. časť 3 Čítajte viac »

Vplyv stravy na naše telo. časť 2

Patogény narušujúce naše zdravie a možnosť ich ovplyvnenia pomocou stravy. V predchádzajúcom článku som Vás uviedla do základných informácií a pravidiel, na základe ktorých volíme našu stravu. Na tento základ teraz naviažeme a pozrieme sa bližšie na patogény, ktoré majú tendenciu narúšať naše zdravie – homeostázu, o ktorú sa náš organizmus snaží. Učenie o patogénoch …

Vplyv stravy na naše telo. časť 2 Čítajte viac »

Vplyv stravy na naše telo.

Vplyv stravy na naše telo. Energetika človeka a potravín z pohľadu dietetiky čínskej medicíny. Téma dietetiky je dnes preberaná všade. Časopisy, média, webové stránky nás zahŕňajú obrovským množstvom informácií, rôznych odporúčaní, ktoré často krát vedú k protikladným, rozporuplným informáciám. To nás uvádza veľakrát do chaosu – čo je teda správne ? Ako sa mám stravovať, …

Vplyv stravy na naše telo. Čítajte viac »

Koronavírus – prevencia, liečba, rekonvalescencia. 4.časť.

Koronavírus – prevencia, liečba, rekonvalescencia. 4.časť. K slovu sa dostáva fytoterapia – liečba bylinami – bylinnými zmesami. Podľa starého príslovia: „Na každú chorobu rastie bylina“, je liečba bylinami jedna z najúčinnejších pri akejkoľvek chorobe. Samozrejme v prípade ťažších stavov – či akútnych, alebo chronických je potrebné prepojiť liečbu aj s medicínou západnou, v tom prípade …

Koronavírus – prevencia, liečba, rekonvalescencia. 4.časť. Čítajte viac »

Koronavírus – prevencia, liečba, rekonvalescencia. 3.časť.

Koronavírus – prevencia, liečba, rekonvalescencia. 3.časť. Tretia úroveň je úroveň fyzická. Naše fyzické telo so všetkým svojimi bunkami, tkanivami, orgánmi, látkami (hormónmi, enzýmami), ktoré riadia milióny chemických reakcií v našom organizme. Túto úroveň môžeme podporiť taktiež viacerými spôsobmi. Jedným z najsilnejších je naša strava – náš každodenný príjem. Všetko, čo do seba prijímame cez jednotlivé …

Koronavírus – prevencia, liečba, rekonvalescencia. 3.časť. Čítajte viac »

Recept1

Na záver vám chcem priblížiť ešte jednu úžasnú metódu liečby. Jedná sa o používanie univerzálnej energie ako jedinečného nástroja na liečbu a vitalizáciu nášho organizmu. Avšak tu je na začiatku potrebný aj dobrý učiteľ – majster, ktorý vás do daného spôsobu liečenia zasvätí a vysvetlí všetko potrebné. Na Slovensku patria medzi najskúsenejších majstrov a učiteľov …

Recept1 Čítajte viac »

Koronavírus – prevencia, liečba, rekonvalescencia. 2.časť.

Koronavírus – prevencia, liečba, rekonvalescencia. 2.časť. Druhá úroveň je úroveň energetická. V druhej časti sa zameriame na našu energetickú úroveň. Pod touto úrovňou rozumieme sieť energetických dráh,ktoré pomáhajú posilňovať funkcie jednotlivých orgánov na úrovni fyziologickej, metabolickej, pomáhajú vitalizovať všetky systémy. Umožňujú, aby sa energia potrebná na cirkuláciu jednotlivých zložiek (energie, krvi, telesných tekutín – fluíd) …

Koronavírus – prevencia, liečba, rekonvalescencia. 2.časť. Čítajte viac »

dietetiky

Koronavírus – prevencia, liečba, rekonvalescencia.

Koronavírus – prevencia, liečba, rekonvalescencia. 1.časť. V tomto článku som sa pokúsila zhrnúť informácie – praktické návody, ktoré môžete prepojiť na jednotlivých úrovniach nášho bytia, aby ste si vytvorili čo najväčšiu podporu pre váš organizmus. Môj zámer bol napísať to trocha podrobnejšie, aby ste si mohli vytvoriť čo najkomplexnejší obraz cez postupy, ktoré môžete uviesť …

Koronavírus – prevencia, liečba, rekonvalescencia. Čítajte viac »