Prihlasovací formulár

  Na školu Dietetiky sa môžete prihlásiť priamo u organizátorky p. Moniky Kampošovej ( +421 905 972 186 )
  alebo p. Janky Repákovej ( +421 905 453 080 ), alebo vyplnením prihlášky cez Prihlasovací formulár.

  Následne Vás bude telefonicky kontaktovať p. Janka Repáková, ktorá vám bude bližšie upresňovať informácie s blížiacim sa termínom 1.seminára.

  Vyplnením prihlášky, alebo telefonickým prihlásením budete zaregistrovaný účastník
  školy Dietetiky. Prihlásením na štúdium zároveň potvrdzujete, že súhlasíte so Storno podmienkami.

  STORNO PODMIENKY

  V prípade, že sa nebudete môcť na 1. seminár dostaviť a neoznámite nám to minimálne 1 týždeň dopredu, si účtujeme
  storno poplatok 50 % z ceny 1.seminára, čiže 45.-eur.
  V prípade neúčasti z nejakých vážnych dôvodov na niektorom zo seminárov v rámci roka sa poplatok za daný
  seminár nevracia, pretože sa jedná o platbu školného ako celku.
  Účastník školy v prípade neúčasti bude mať k dispozícii výukový materiál – skriptá, aby svoju neúčasť mohol vykompenzovať formou samoštúdia, a bez problémov mohol nadviazať na učebnú látku, ktorá sa bude preberať na nasledujúcom seminári.

  CENA ŠTÚDIA

  Celková cena ročného štúdia je 1350.-eur. Spolu sa jedná celkovo o 15.seminárov.
  Cena 1.seminára je 90.-eur. V cene sú zahrnuté kompletné elektronické skriptá a množstvo ďalších elektronických materiálov a pomôcok. Školné je možné zaplatiť v 1., 2., alebo 3. splátkach: cena 2.splátok je 675.-eur., cena 3.splátok je 450.-eur.

  Platbu je potrebné uhradiť pred zahájením štúdiado 5.septembra 2021 v prípade splátok v stanovených termínoch:

  2.splátky: 1.platba – do 5.septembra 2021, 2.splátka – do 6.februára 2021,

  3.splátky: 1.platba – do 5.septembra, 2.splátka – do 5.decembra 2021, 3.splátka – do 3.apríla 2022

  Upozornenie: nie je možné zúčastňovať sa seminárov jednotlivo, pretože jednotlivé témy postupne na seba naväzujú, a pre pochopenie jednotlivých tém je potrebná znalosť predchádzajúcich seminárov. Obidva ročníky sa dajú absolvovať len v celku.

  V prípade záujmu u propagáciu školy u svojich klientov máte k dispozícii plagát, ktorý im môžete rozposlať, alebo ho zverejniť vo Vašich pracovných priestoroch.

  Klikom na obrázok sa vám otvorí PDF