ROZVRH ŠTÚDIA

Štúdium je rozdelené do dvoch základných blokov – teoretického a praktického.
V rámci teoretického bloku sa bude prechádzať jednotlivými témami – od základných stavebných pilierov teórie čínskej medicíny – teórie Yin-Yangu a teórie 5-tich fáz (elementov), fyziológiou jednotlivých orgánov a systémov až po ochorenia jednotlivých orgánov až po učenie o patogénoch a ochoreniach jednotlivých orgánov a sústav. V rámci praktického bloku sa budeme učiť správne zhodnotiť zdravotný stav pacienta na základe vyšetrovacích metód – hlavne na základe symptómov, pozorovania jazyka a palpácie pulzu ale taktiež sa budeme učiť rôzne spôsoby prípravy jednotlivých potravín – obilné kaše, klíčenie, kvasenie, kváskovanie a vhodné kombinácie a zostavy na jednotlivé oslabenia, do tkorých sa organizmus môže dostať. Budeme rozoberať konštitučné energia pacienta a zostavovať konkrétne jedálničky s prihliadnutím na jednotlivé faktory, ktoré je potrebné pri jeho zostavovaní brať do úvahy, aby bola účinnosť liečby čo najefektívnejšia. Taktiež budeme riešiť veľa prípadov z praxe – pretože len praktickou výukou sa môžu teoretické vedomosti postupne upevňovať.

 

Semináre sa rozdeľujú na teoretické, ktoré budú prebiehať formou on-line výuky (jednotlivých on-line seminárov) a na ne budú naväzovať praktické semináre naživo. Vždy budú na seba naväzovať a vzájomne sa prepájať 2 semináre praktické on-line a 1 teoretický – naživo počas jedného víkednu. Takto sa látka študentom viacej utvrdí, zopakujú sa najdôležitejšie veci a uvedú sa spoločne do praxe.

 

Teoretické on-line semináre:

Seminár č. 1
Učenie o Yin – Yangu, ktorými je naše telo a všetko okolo nás tvorené. Tento základný princíp sa prenáša aj do celkového spôsobu stravovania podľa princípov CCM a TCM. Učenie o 5-tich fázach (elementoch), ktoré nám vysvetľuje zákonitosti fungovania jednotlivých orgánov a úrovní organizmu, hlavne ich fyziologických a energetických funkcií s prihliadnutím na tráviace procesy v organizme.

 

Seminár č. 2
Vzťahy jednotlivých fáz (elementov) – cyklus rodenia (Sheng) a cyklus ovládania (Ke) a ich vzájomné prepojenie, fungovanie v zdraví a vzťahy medzi orgánmi. Učenie o vonkajších a vnútorných patogénoch vplývajúcich na zdravie človeka. Hlavné syndrómy a oslabenia, ktoré môžu nastať v organizme.

 

Seminár č. 3
Chuť, povaha a tropizmus – čo znamenajú v potravinách a aké majú účinky a vplyv na naše zdravie. Zohľadnenie ročného obdobia a aktuálneho počasia a ich vplyv na náš organizmus. Energia – Qi, krv a telesné tekutiny – ich úloha v našom organizme.

 

Seminár č. 4
Základné učenie o energetických dráhach tzv.meridiánoch – 12 Riadnych meridánov, 12 Luo meridánov, 12 Divergentných meridiánov, a 8 Extra meridiánov. Ich vplyv na naše zdravie v rámci energetickej úrovne organizmu a v rámci ich fyziológie a patofyziológie.

 

Seminár č. 5
Diagnostika podľa jazyka, diagnostika podľa pulzu.

 

Seminár č. 6 + č. 7
Učenie o konštitúcii podľa viacerých základných princípov – fyzickej konštitúcie, podľa jednotlivých fáz (elementov) a tendencii k tvorbe určitého druhu vnútornej škodliviny. Určovanie konštitúcie podľa – Klasickej čínskej medicíny – na základe Teórie Nebeských kmeňov a Zemských vetví.

 

Seminár č. 8 + č. 9 + č. 10
Jednotlivé potraviny – ich podrobný rozbor – liečebné účinky a spôsob ich využitia. Správne formy úpravy a prípravy pokrmov. Praktické recepty na posilnenie a tvorbu Yin, Yangu, Qi, krvi a telesných tekutín.

 

Praktické semináre:

Seminár č. 1
Zopakovanie si základných informácií o Yin – Yangu, 5tich fázach – ich prepojenie v našom organizme, ale aj v našom prostredí v praktických príkladoch. Učenie o orgánoch a patogénoch na praktických príkladoch z praxe.

 

Seminár č. 2
Praktické učenie o energetických dráhach – meridiánoch, ich anatomický priebeh a funkcie.

 

Seminár č. 3
Učenie diagnostikovania cez pozorovanie jazyka a palpáciu pulzov.

 

Seminár č. 4
Praktické prípravy jednotlivých potravín – kaše, polievky – vývary, zdravé koláče, kváskovanie, klíčenie, kvasenie, príprava liečivých nápojov.

 

Seminár č. 5
Kazuistiky z praxe, palpácia pulzov, opakovanie celého 1.ročníka – Záverečný test.

Teoretické on-line semináre:

Seminár č. 1 + č. 2
Dietetika podľa princípov západnej vedy o Výžive človeka. Prehľad základných substancií – makroelementov – bielkovín, sacharidov, tukov a mikroelementov – minerálnych látok, vitamínov a stopových prvkov a fytoalexínov.

 

Seminár č. 3
Liečebná dietetika – Stravovanie detí podľa jednotlivých vekových kategórií – od narodenia až po dospelosť. Stravovanie detí pri základných syndrómoch oslabenia.

 

Seminár č. 4
Liečebná dietetika – Gynekológia a pôrodníctvo – stravovanie žien v jednotlivých fázach menštruácie, menopauzy, v období pred počatím dieťatka, v období tehotenstva, po pôrode, v šestonedelí, a počas dojčenia.

 

Seminár č. 5
Liečebná dietetika – Tráviaca sústava a jej oslabenia. Stravovanie pri oslabeniach a ochoreniach tráviacej sústavy. Liečba nadváhy. Ako upraviť stravu pri intolerancii a alergiách na lepok a laktózu.

 

Seminár č. 6
Liečebná dietetika – Psychika a emócie. Stravovanie pri oslabeniach psychiky a poruchách spánku.

 

Seminár č. 7
Liečebná dietetika – Dýchacia sústava, imunita. Stravovanie pri oslabeniach a ochoreniach dýchacej sústavy. Posilňovanie imunity. Alergické prejavy – úprava stravy pri prejavoch alergie. Bolesti hlavy.

 

Seminár č. 8
Liečebná dietetika – Onkologické ochorenia, štítnej žľazy a jej oslabenia, kožné ochorenia.

 

Seminár č. 9
Liečebná dietetika – Úprava stravy pri srdcovo cievnych ochoreniach, ochoreniach močového mechúra, močových ciest a ľadvín, ochoreniach zmyslových orgánov.

 

Seminár č. 10

Liečebná dietetika – úprava stravy pri ochoreniach pohybového systému, športová výživa, chronický únavový syndróm. Príprava na záverečné skúšky.

 

Praktické semináre:

Seminár č. 1
Konštitučné mapy ich správne čítanie a pravidlá úpravy stravy podľa konštitúcie človeka. Prehlbovanie praktických zručností pri diagnostikovaní pozorovaním jazyka a palpáciou pulzu.

 

Seminár č. 2
Praktické riešenie kazuistík pri oslabeniach detí a pri gynekologických ochoreniach. Prehlbovanie praktických zručností pri diagnostikovaní pozorovaním jazyka a palpáciou pulzu.

 

Seminár č. 3
Praktické riešenie kazuistík pri ochoreniach tráviacej sústavy a oslabeniach psychiky a nespavosti. Prehlbovanie praktických zručností pri diagnostikovaní pozorovaním jazyka a palpáciou pulzu.

 

Seminár č. 4
Praktické riešenie kazuistík pri ochoreniach dýchacej sústavy, bolestí hlavy, onkologických ochoreniach, ochoreniach štítnej žľazy a kožných ochoreniach. Prehlbovanie praktických zručností pri diagnostikovaní pozorovaním jazyka a palpáciou pulzu.

 

Seminár č. 5
Praktické riešenie kazuistík pri ochoreniach pohybového systému a srdcovo – cievnych ochoreniach. Prehlbovanie praktických zručností pri diagnostikovaní pozorovaním jazyka a palpáciou pulzu.

Dátumy seminárov:

1.ročník 2023/2024

Teoretické semináre: jednotlivé semináre budú pribúdať na server školy – vždy jeden on-line seminár každý mesiac v danom školskom roku.

Praktické semináre:

1.seminár:  28 a 29.10.2023

2.seminár:  13 a 14.01.2024

3.seminár:  24 a 25.02.2024

4.seminár:  20 a 21.04.2024

5.seminár:  22 a 23.06.2024

Záverečné skúšky 1.ročníka: október 2024

2.ročník 2024/2025

Teoretické semináre: jednotlivé semináre budú pribúdať na server školy – vždy jeden on-line seminár každý mesiac v danom školskom roku.

Praktické semináre:

1.seminár: dátum sa upresní neskôr

2.seminár: dátum sa upresní neskôr

3.seminár: dátum sa upresní neskôr

4.seminár: dátum sa upresní neskôr

5.seminár: dátum sa upresní neskôr

Záverečné skúšky 2.ročníka: september 2025.

Dátumy seminárov môžu byť ešte pozmenené, podľa okolností.