ČO ZNAMENÁ ŠKOLA DIETETIKY

Škola Dietetika vznikla ako odozva na cyklus seminárov Dietetiky, ktoré sme začali vyučovať do roku 2005 Postupne sa semináre tématicky rozširovali a naberali na rozsahu svojej výuky. V roku 2007 sme otvorili Školu Dietetiku, ktorá pozostávala zo 5-víkendových seminárov, a na základe veľmi pozitívnych ohlasov našich absolventov, sme sa rozhodli postupne ďalším rozširovaním výukových tém založiť komplexné 2-ročné štúdium študijného oboru Dietetiky čínskej medicíny, ktoré svojim rozsahom výuky bude spĺňať tie najvyššie nároky na znalosti o výžive v rámci teórie aj praxe. Máme za sebou vyše 15 rokov skúsenosti vo výuke tohto oboru, pričom sa kvalita výuky a jej rozsah z roka na rok stále rozširujú a skvalitňujú.

Škola Dietetiky ponúka kompletné štúdium zamerané na stravovanie podľa zásad a pravidiel Klasickej aj Tradičnej čínskej medicíny. Zároveň ponúka aj tie najnovšie poznatky a informácie súčasnej vedy o Výžive človeka a učí účastníkov ich vzájomne prepojiť zo systémom Dietetiky CCM a TCM. Umožňuje pochopiť zákonitosti fungovania nášho organizmu z pohľadu obidvoch medicín, pričom forma výuky kladie dôraz, aby sa všetky naučené informácie vedeli preniesť a zaradiť do praxe. Dáva nám prehľad a pochopenie (o pozitívnych aj negatívnych stránkach) aj o iných stravovacích systémoch a zvyklostiach – stravovanie podľa zásad Ajurvédy, podľa krvných skupín, metabolických typov, a pod.

V posledných rokoch čoraz viac narastá dopyt po informáciách ako sa správne a zdravo stravovať. Je ich tak veľa, že sa často krát vo svojej praxi stretávame s tým, že ľudia majú tzv. „stravovací chaos“, doslova sa v tej spleti informácií strácajú. Nevedia ako začať, ktoré potraviny sú pre nich tie najhlavnejšie, ktoré len doplnkové, či uprednostniť vegetariánsku stravu, alebo jesť aj mäso, či jesť, alebo nejesť mliečne výrobky a pod. Systém výuky školy Dietetiky Vám v priebehu roka postupne ukáže cestu, ako sa v tejto spleti informácii správne vyznať, ktoré potraviny a spôsoby úprav sú vhodné, alebo nevhodné pre daného jedinca v rámci jeho konštitúcie a aktuálneho zdravotného stavu.

Plán výuky je nadstavený na jednotlivé učebné celky, ktorými sa budeme postupne hlbšie vnárať do teoretických základov Dietetiky TCM a súčasnej náuke o Výžive človeka – viď. rozvrh výuky.

Rozsah výuky sa delí do dvoch hlavných skupín

1. Všeobecná dietetika

Prináša informácie – ako chápať základné princípy teórie Čínskej medicíny v prenesení na stravovanie a zostavovanie jedálnička. Učí Vás správne určiť konštitučný typ, pochopiť učenie Yin-Yangu v jednotlivých potravinách v rámci ich povahy, chute a ďalších dôležitých liečebných vlastností. Učí Vás ako správne aplikovať teóriu 5-tich elementov – v rámci našej fyziológie a správneho vytvárania dostatočného a kvalitného zdroja novej energie a krvi. Taktiež Vás naučí zohľadňovať ročné obdobia, aktuálne počasie, a celkovo chápať energiu potravín a jej úpravy.

2. Liečebná dietetika

Je zameraná na správne posúdenie zdravotného stavu človeka – určenie jeho základného syndrómu
oslabenia a následne na správne zostavenie jedálnička. Prechádzame ochoreniami a oslabeniami jednotlivých orgánových sústav (dýchacej, tráviacej, močovo-pohlavnej, pohybovej, srdcovo-cievnej, atď.). Diferenciálnou diagnostikou zhodnocujeme jednotlivé syndrómy, ale aj príčiny ochorenia. Každí absolvent získava istotu cez rôzne úrovne diagnostiky (symptómy, jazyk, pulz) a prostredníctvom ich správneho vyhodnotenia vie zohľadniť liečebný jedálniček.

Na konci dvojročného štúdia a po absolvovaní „Záverečnej skúšky“ a vypracovaní „Záverečnej kazuistiky“, získajú účastníci Diplom o ukončení štúdia.

Doteraz forma výuky prebiehala v každom ročníku 10timi seminármi naživo. Avšak vzhľadom na rozširujúci sa rozsah výuky sme prikročili k zmene, aby študenti mohli získať všetky teoretické informácie a nemuseli byť skracované kvôli prestávkam, obedom a pod. Forma výuky sa tým pádom od nového ročníka otváraného od roku 2021 mení na formu 10-tich teoretických seminárov, ktoré si študent vypočuje v domácom prostredí – cez on-line výuku a 5-tich praktických seminárov, ktoré študent absolvuje počas víkendov naživo. Touto formou za zabezpečí ešte lepšie zvládnutie rozsiahlosti štúdia tohto oboru a hlavne sa vytvorí väčší časový priestor pre uvedenie všetkých teoretických vedomostí do praxe. Táto forma výuky prebiehala už aj počas ročníka 2020/21 a študenti si ju veľmi pochvaľovali – čiže týmto pilotným ročníkom v on-line výuke sme si overili a potvrdili, že tento spôsob výuky bude oveľa efektívnejší aj po teoretickej ale hlavne praktickej stránke.

Prihlasovací formulár

    Na školu Dietetiky sa môžete prihlásiť priamo u organizátorky p. Moniky Kampošovej ( +421 905 972 186 )
    alebo p. Janky Repákovej ( +421 905 453 080 ), alebo vyplnením prihlášky cez Prihlasovací formulár.

    Následne Vás bude telefonicky kontaktovať p. Janka Repáková, ktorá vám bude bližšie upresňovať informácie s blížiacim sa termínom 1.seminára.

    Vyplnením prihlášky, alebo telefonickým prihlásením budete zaregistrovaný účastník
    školy Dietetiky. Prihlásením na štúdium zároveň potvrdzujete, že súhlasíte so Storno podmienkami.