Vplyv stravy na naše telo. časť 3

Konštitučné energie v živote človeka a ich ovplyvňovanie prostredníctvom stravy. V 3.časti článku naviažeme na základné učenia o energetike potravín a patogénoch narušujúcich zdravie, ktoré sme Vám opísali v predchádzajúcich dvoch častiach a pozrieme sa na vplyv konštitučných energií, ktoré vplývajú na človeka počas celého života. Vypočítame ich podľa dátumu narodenia. Konštitučné energie vychádzajú z …

Vplyv stravy na naše telo. časť 3 Čítajte viac »