Vplyv stravy na naše telo. časť 3

Konštitučné energie v živote človeka a

ich ovplyvňovanie prostredníctvom stravy.

V 3.časti článku naviažeme na základné učenia o energetike potravín a patogénoch narušujúcich zdravie, ktoré sme Vám opísali v predchádzajúcich dvoch častiach a pozrieme sa na vplyv konštitučných energií, ktoré vplývajú na človeka počas celého života. Vypočítame ich podľa dátumu narodenia.

Konštitučné energie vychádzajú z učenia Wu Yun Liu Qi – Učenia o 5-tich pohyboch 6-torej qi.

Jedná sa o rozsiahli systém vedomostí, ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou čínskej medicíny od jej vzniku. Je to súčasť čínskej metafyziky, ktorá sa opiera aj o poznatky z astrológie, numerológie a ďalších vied.

Bohužiaľ toto učenie bolo pod vplyvom nástupu komunistického režimu v 20.rokoch minulého storočia z čínskej medicíny na desiatky rokov odstránené, čím došlo k degradácii tohto systému hlavne na úrovni akupunktúry, ktorú v tomto oslabení prebrala aj západná medicína.

Našťastie posledných 10 – 15 rokov sa toto učenie opäť postupne navracia, pričom v súčasnosti sú nielen v Číne, ale aj inde vo svete (Anglicko, Izrael) školy, v ktorých sa vyučuje pod systémom Klasickej čínskej medicíny.

Takže v súčasnosti sa rozlišujú v čínskej medicíne dva školiace systémy. Tradičná čínska medicína, ktorá je prezentovaná od čias nástupu Mao Ce Tunga k moci, a ktorá toto učenie neberie do úvahy a Klasická čínska medicína, ktorá zohľadňuje princípy a pravidlá teórie Wu Yun Liu QI ako základ svojho učenia a prístupu v liečbe človeka hlavne v obore akupunktúry, ale taktiež aj dietetiky, fytoterapie, čchi-kungových cvičení, tradičnom umení Feng šuej.

V základe nám toto učenie hovorí, že akonáhle človek prejde prenatálnym vývojom, v ktorom sa rozvíjalo jeho telo v spojení s inkarnovaným duchom Shen, tak v okamihu počatia – narodenia, akonáhle sa narodí dieťatko, vstúpi do konkrétnych súradníc priestoru a času.

Energia, ktorá je v tom priestore a čase v danom okamihu prítomná predstavuje základný – referenčný bod pre výpočet jeho konštitučnej energie.

Táto energia predstavuje interakciu energie nebies – vychádzajúcu z času – z časových cyklov na úrovni Nebeských kmeňov a energie zeme, ktorá je vyjadrená striedaním času na úrovni Zemských vetiev.

Následne táto kombinácia Nebeského kmeňa (energie nebies) a Zemskej vetvy (energie zeme) vytvorí pilier – základ konštitučnej energie – na úrovni roka, mesiaca, dňa a hodiny narodenia človeka. Vytvoria sa tzv. 4 piliere konštitučnej energie (ročný, mesačný, dňový a hodinový).

Každý z nich nám následne dokáže podávať informácie o jednotlivých úrovniach organizmu.

Nebeská energia predstavuje jangovú zložku a jej reprezentantom je 10 Nebeských kmeňov, zemská energia predstavuje jinovú zložku a jej reprezentantom je 12 Zemských vetiev, ktoré odrážajú energiu nebies na zemi.

Jedná sa o vstup človeka do času a priestoru, kde celou tou energiou, ktorá je v tom čase prítomná

( v danom okamihu narodenia), novorodenec doslova presiakne a cez kvality, ktoré v tomto okamihu získa, bude žiť svoj život. Bude to niečo ako okuliare, ktoré si nasadí, cez ktoré bude pozerať na realitu, cez ktoré bude na realitu reagovať, vytvárať svoje postoje – vonkajšie aj vnútorné správanie.

Zároveň tieto energie vytvoria mapu – konštitučnú mapu človeka, na základe ktorej budeme vedieť zistiť, ktoré miesta budú u daného jedinca predispozične silné a ktoré naopak predispozične slabé.

Dokážeme zistiť, ktoré orgány v konštitučnej energii človeka tvoria najslabšie miesta, Tie sa nazývajú tzv. chýbajúce orgány. Tieto orgány najčastejšie napádajú patogény a taktiež majú tendenciu ako prvé podľahnúť oslabeniam.

Na základe týchto informácií sa dá vysoko odborne a cielene podporiť prevencia. Práve v tomto je konštitučná mapa človeka jedným z najdokonalejších systémov, ktoré máme k dispozícii na tejto planéte.

Na základe konštitučnej mapy sa vieme pozrieť u človeka na všetky úrovne, z ktorých sa náš organizmus skladá. Sú to úrovne fyzická, energetická, emočná, mentálna a esenciálno – spirituálna (úroveň ducha Shen sídliaceho v našom fyzickom tele).

Z fyzickej úrovne vieme zistiť, ktoré orgány budú mať tendenciu k oslabovaniu.

Taktiež vieme zistiť, ktorý vnútorný patogén, alebo patogény budú mať tendenciu sa viac vytvárať. Na základe týchto informácií vieme následne zohľadniť v nadstavení stravy tie potraviny, ktoré budú zabraňovať vzniku daného patogénu, alebo potraviny, ktoré ho budú eliminovať (odstraňovať), ak už je v organizme vytvorený. Mám na mysli patogény vlhka (až hlienov), sucha, horúčosti, chladu, vetra. Bližšie informácie, vďaka ktorým ich budete vedieť správne pochopiť, sú v 2.časti článku.

Na úrovni fyzickej budeme teda prostredníctvom stravy posilňovať tie orgány, ktoré budú mať tendenciu k prázdnote, alebo plnosti (stagnácii) na úrovni hlavných zložiek – jinových – zavlhčujúcich, podporujúcich tvorbu hmotnej zložky nášho organizmu (sem patrí hlavne zložka krvi a telesných fluíd – tekutín, hmota – jej tvorba, regenerácia tkanív – kostí, kĺbov, obnova synoviálnych tekutín, tvorba hormónov) a jangových – podporujúcich tvorbu energie (sem patrí zložka energetická, zatepľujúca, dávajúca do pohybu – podporujúca cirkuláciu na úrovni celého tela, hlavne metabolizmu stravy, tekutín a pod.) v našom organizme.

Takto vieme prostredníctvom cielenej konštitučnej dietetiky človeka posilniť, ale taktiež konkrétne riešiť zdravotný problém, oslabenie, ktoré je v organizme vytvorené.

Z pohľadu vonkajšieho patogénu sem vstupuje ešte úroveň Divízie (DV), ktorá nám dáva predispozíciu k citlivosti na niektorý z vonkajších patogénov (horúčosť, vlhkosť, sucho, chlad, vietor), a to najmä na úrovni stravy, ale taktiež klimatických vplyvov. Pre dietetiku je Divízia veľmi dôležitý faktor na nadstavenie konštitučnej energie z úrovne stravy.

Tu vieme spraviť veľmi výrazné opatrenia a cielene sa zamerať na elimináciu tých potravín, ktoré by mohli predstavovať vstup tohto patogénu z vonkajšieho prostredia cez stravu.

Divízia je prepojenie Zemských vetiev do párových dvojíc, ktoré sú vzájomne prepojené funkčne, energeticky a informačne.

Máme 6 Divízií: Jangové divízie sú: Tchai jang – spojenie BL – močového mechúra a SI – tenkého čreva, Jang ming – spojenie ST – žalúdka a LI – hrubého čreva, Šhao jang – spojenie GB – žlčníka a TE – trojitého ohrievača (trojitý ohrievač je nehmotný energetický orgán, ktorý prepája jednotlivé orgány medzi sebou na úrovni hrude, stredu – brucha a podbrušia a podporuje metabolizmus a cirkuláciu na úrovni stravy a tekutín).

Jinové Divízie sú: Tchai jin – spojenie SP – sleziny a LU – pľúc, Šhao jin – spojenie KI – ľadvín a HT – srdca a Ťue jin– spojenie LR – pečene a PC – pericardu (obalu srdca).

Divízie vytvárajú základnú pulzáciu jin – jangového algoritmu hlavne v rámci cirkulácie vyživujúcej čchi, ktorá vzniká hlavne spojením čchi stravy – Gu qi, čchi dýchania, dychu – Da qi. Zároveň predstavujú vrstvy v rámci prepojenia povrchu a vnútra, ktoré chránia náš organizmus pred prienikom vonkajších patogénov.

Každá Divízia nás predurčuje na citlivosť k určitému druhu spomínaných patogénov, na ktoré prihliadame hlavne v rámci liečebnej dietetiky, a snažíme sa ich eliminovať.

Tchai jang podporuje citlivosť na patogén chladu, Jang ming na patogén suchosti, Šhao jang na patogén horúčosti, Tchai jin podporuje citlivosť na patogén vlhka, Šhao jin – na patogén horúčosti a Ťue jin – na patogén – vetra.

Aby ste mali konkrétnu predstavu, pozrieme sa na tieto predispozície bližšie:

Vlhko – hlieny:

Človek narodený v Nebeskom kmeni (GB – žlčníka, alebo LU – pľúc), v Zemskej vetve (ST – žalúdka, LR – pečene, SI – tenkého čreva, PC – pericardu) v Divízii – Tchai jin (SP – slezina + LU – pľúca) má konštitúčnú predispozíciu k vnútornému patogénu vlhka so strany NK a ZV a vonkajšej vlhkosti so strany DV.

To znamená, že v rámci dietetických opatrení by sa mal vyhnúť strave, ktorá podporuje zavlhčenie a to konkrétne: nadmiere mäsa (hlavne bravčoviny, kuraciny, mäsových výrobkov), kombinácii bielej múky a teplomilného droždia (klasickému bielemu pečivu), nadmiere sladkostí (keksov, čokolád, koláčov, bielemu cukru,) nadmiere mlieka a mliečnych výrobkov, nadmiere surového ovocia a zeleniny (smoothy, šťavy), raw koláčikov plných tukov (tuk je tiež vlhko), potravín a vysokým glykemickým indexom, nadmiere piva a v nadmernej miere úprave naparovaním.

Horúčosť:

Človek narodený v Nebeskom kmeni ( ST – žalúdka, LR – pečene), v Zemskej vetve ( HT – srdca, SP – sleziny), v Divízii – Šhao jang (HT – srdce + KI – ľadviny) a Šhao jin (ST – žalúdok a LI – hrubé črevo) má konštitučnú predispozícii k vnútornému patogénu horúčosti so strany NK a ZV a vonkajšej horúčosti so strany DV.

To znamená, že by mal prijímať obmedzene jedlá silne horúcej povahy (silne korenisté s chuťou pálivou a pikantnou, nemal by nadmerne prijímať zahrievajúce mäso (hovädzinu, divinu, kapra, sardinky), väčšei množstvo cesnaku, cibule, čili, alkoholu (hlavne ostrého). Mal by obmedziť úpravu jedál grilovaním, vyprážaním, údením a pod.

Vietor:

Človek narodení v Nebeskom kmeni ( SP – sleziny a BL – močového mechúra), v Zemskej vetve (LU – pľúc a LI – hrubého čreva), v Divízii Ťue jin (LR – pečeň + PC – pericard) má konštitučnú predispozíciu k vnútornému patogénu vetra so strany NK a ZV a vonkajšiemu vetru so strany DV. Vietor ako vnútorný patogén je špecifická predispozícia, ktorá predurčuje k tzv. emočnému vetru, ktorý sa berie ako vnútorný prejav tohto patogénu. To znamená, že človek má predispozíciu k väčšej senzitivite, precitlivelosti na stres, má tendenciu k vnútornému nepokoju a podráždenosti.

Z vonkajších opatrení v rámci dietetiky by sa mal vyhýbať veterným úpravám jedla, a to nadmernému mixovaniu, šľahaniu, mikrovlnke, rýchlovarnej kanvici, rýchlemu jedeniu, rozhovorom pri jedle, pracovným poradám pri jedle, jedeniu pri televízore, počítači, v chvate, pri inej činnosti, počítačových hrách a pod.

Chlad:

Človek narodený v Nebeskom kmeni ( KI – ľadvín a SI – tenkého čreva), v Zemskej vetve (TE – trojitého ohrievača a GB – žlčníka), v Divízii Tchai jang (BL – močový mechúr + SI – tenké črevo) má konštitučnú predispozíciu k vnútornému patogénu chladu so strany NK a ZV a vonkajšiemu chladu so strany DV. V rámci dietetických opatrení to znamená vyhýbať sa potravinám, ktoré prešli zmrazením (tie nekonzumovať vôbec), nadmiere surovej zeleniny, šalátov, ovocia (hlavne tropického), nadmiere ovocným a zeleninovým šťavám, smoothi, raw koláčom, studeným nápojom, nápojom s ľadom, zmrzline a iným chladivým pokrmom.

Sucho:

Človek narodený v Nebeskom kmeni ( HT – srdca a LI – hrubého čreva), v Zemskej vetve ( KI – ľadvín a BL – močového mechúra), v Divízii Jang ming (ST – žalúdok + LI – hrubé črevo) má konštitučnú predispozíciu k vnútornému patogénu sucha so strany NK a ZV a vonkajšiemu suchu so strany DV. V rámci dietetických opatrení by sa mal vyhýbať úpravám jedla ako grilovanie, údenie, pečenie (vykompenzovať ich vždy množstvom zeleniny, a to tepelne upravenej, ale aj surovej, hlavne zelenej, listovej), suchým pufovaným chlebom, suchým keksom, pukancom, nadmiere slaného (rôznym slaným pochutinám, čipsom a pod.), kyslému a nadmiere kávy.

Určite Vás zaujíma pod ktorý Nebeský kmeň, Zemskú vetvu a Divíziu patríte.

Pripravila som Vám tabuľky, podľa ktorých sa budete vedieť priradiť k vášmu Nebeskému kmeňu (NK) a Zemskej vetve (ZV). Čo sa týka Divízie, tam už musíte vyhľadať odborníka, ktorý Vám toto pomôže spresniť.

Prehľad nebeských kmeňov – NK:

NK – LU (Xin) – pľúc – všetky roky končiace na číslom „1“ (1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011, atď.)

NK – BL (Ren) – močového mechúra – všetky roky končiace na číslom „2“ (1962, 1972, 1982, 1992, 2002, 2012, atď.)

NK – KI (Gui) – ľadvín – všetky roky končiace na číslom „3“ (1963, 1973, 1983, 1993, 2003, 2013, atď.)

NK – GB (Jia) – žlčníka – všetky roky končiace na číslom „4“ (1964, 1974, 1984, 1994, 2004, 2014, atď.)

NK – LR (Yi) – pečene – všetky roky končiace na číslom „5“ (1965, 1975, 1985, 1995, 2005, 2015, atď.)

NK – SI (Bing) – tenkého čreva – všetky roky končiace na číslom „6“ (1966, 1976, 1986, 1996, 2006, 2016, atď.)

NK – HT (Ding) – srdca – všetky roky končiace na číslom „7“ (1967, 1977, 1987, 1997, 2007, 2017, atď.)

NK – ST (Wu) – žalúdka – všetky roky končiace na číslom „8“ (1968, 1978, 1988, 1998, 2008, 2018, atď.)

NK – SP (Ji) – sleziny – všetky roky končiace na číslom „9“ (1969, 1979, 1989, 1999, 2009, 2019, atď.)

NK – LI (Geng) – hrubého čreva – všetky roky končiace na číslom „0“ (1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2020, atď.)

Prehľad Zemský vetiev – ZV:

K názvom Zemských vetiev sú priradené aj názvy zvierat podľa čínskeho zverokruhu, ktoré poznáme v čínskom horoskope. Tieto názvy sa k nim pridali oveľa neskôr ako pomôcka pre zachytenie energie, ktorú ZV predstavuje. Pomôže Vám to v určení vašej ZV.

– ZV – LU (Yin) – pľúc – Tiger

– ZV – LI – ( Mao ) – hrubého čreva – Zajac

– ZV – ST – (Chen) – žalúdka – Drak

– ZV – SP – ( Si) – sleziny – Had

– ZV – HT – (Wu) – srdca – Kôň

– ZV – SI (Wei) – tenkého čreva – Koza

– ZV – BL (Shen) – močového mechúra – Opica

– ZV – KI (You) – ľadvín – Kohút

– ZV – PC – (Xu) – pericardu – Pes

– ZV – TE (Hai) – trojitého ohrievača – Prasa

– ZV – GB – (Zi) – žlčníka – Potkan

– ZV – LR (Chou) – pečene – Byvol

Podľa týchto rozpisov si môžete sami určiť váš NK a ZV a aspoň v základných algoritmoch si určiť vnútorný patogén. Tým si môžete preventívne alebo liečebne upraviť stravu. Pri tom Vám opäť pomôžu predchádzajúce časti článkov.

Niekedy sa môže stať, že nastane protikladnosť predispozičných patogénov v konštitučnej mape. Napríklad vnútorný patogén bude vlhko a vonkajší sucho, alebo chlad – horúčosť. To je situácia, kedy prihliadame na vek človeka, pretože vonkajší patogén je dominantnejší v mladšom veku a vplyv vnútorného zosilnieva v neskoršom veku. Taktiež sa môže stať, že bude v organizme prejav obidvoch patogénov súčasne, ale jeden z nich bude mať vždy tendenciu byť dominantnejší. Podľa toho to musíme celé prispôsobiť a vybalansovať.

V základe som Vám opísala vplyv konštitučných energií na život človeka. Dôležité je si uvedomiť, že sú to vplyvy, ktoré nás sprevádzajú od okamihu nášho narodenia až do odchodu z tejto existencie. Je to učenie, ktoré sa v školách u nás aj v zahraničí študuje 1 až 2 roky. Naša škola Dietetiky podrobne rozoberá každý jeden Nebeský kmeň, Zemskú vetvu a Divíziu a robíme konkrétne rozbory v nadstavovaní stravy v rámci jednotlivých kazuistík.

Absolventi našej školy tak vedia zohľadniť tieto konštitučné energie s prihliadnutím na ďalšie dôležité faktory – vplyv zdravotného stavu, konkrétnych zdravotných problémov, vplyv veku, sezóny, počasia, vplyv psychickej alebo fyzickej záťaže, ktorú človek v momentálnom období svojho života zažíva.