dietetiky

Koronavírus – prevencia, liečba, rekonvalescencia.

Koronavírus – prevencia, liečba, rekonvalescencia.

1.časť.

V tomto článku som sa pokúsila zhrnúť informácie – praktické návody, ktoré môžete prepojiť na jednotlivých úrovniach nášho bytia, aby ste si vytvorili čo najväčšiu podporu pre váš organizmus. Môj zámer bol napísať to trocha podrobnejšie, aby ste si mohli vytvoriť čo najkomplexnejší obraz cez postupy, ktoré môžete uviesť do praxe. Článok sa skladá z 4.častí, budem ich pridávať postupne.

 

Pozn: pri jednotlivých odsekoch vám budem dávať aj odkazy, ktoré budú slúžiť na doplnenie informácií, ktoré ma najviac oslovili.

 

Súčasná situácia, ktorá sa postupne rozvíja v celom svete ohľadne šírenia Koronavírusu známeho pod odborným názvom SARS Cov-2, vplýva na nás všetkých – či už si to pripúšťame viac alebo menej. Dôležité je uvedomiť si v tomto celom procese jednu vec a to, že každý z nás môže prispieť k tomu, aby sa šírenie tohto vírusu čo najviac spomalilo a postupom času až zastavilo. Záleží predovšetkým na sebadisciplíne každého jednotlivca – každého jedného z nás.

 

Nejdem vám tu opisovať informácie o víruse, tie sa dajú vyhľadať vo všetkých dostupných zdrojoch. Uvádzam vám, len niektoré z nich:

 

Čo teda môžeme spraviť pre to, aby sme toto obdobie šírenia vírusu všetci čo najlepšie zvládli ?

Vplyv tejto situácie na náš organizmus sa deje na viacerých úrovniach – povieme si v jednotlivých častiach postupne o každej z nich.

Prvá úroveň a zároveň najdôležitejšia a nadradená všetkým ostatným je úroveň našej psychiky.

V čínskej medicíne hovoríme o našom duchovi Shen (môžeme ho nazvať aj našou psychikou, kompletnou psychickou úrovňou), ktorého sa snažíme udržiavať čo najviac stabilného – pokojného, uvedomelého, rozvážneho. K tomuto nám slúžia rôzne meditačné a relaxačné cvičenia, ktoré nám pomáhajú kultivovať naše pozitívne vlastnosti, rozvíjať pozitívne emócie. Taktiež na strane druhej nám pomáhajú správne pochopiť a spracovať aj negatívne myšlienky a emócie, ktoré v súčasnej dobe šírenia Corona vírusu napadnú nejedného z nás.

  • Stabilita ducha Shen ako pri márnej a riadiacej jednotky je alfou – omegou pre náš systém, pre nadstavenie a fungovanie nášho organizmu. Prečo ? Pretože duch Shen je ten, ktorý ovplyvňuje všetky ostatné úrovne, ktorý má možnosť a schopnosť v ťažších situáciách správne zaveliť a nastaviť naše vnímanie reality pozitívnym smerom.

  • Výskumy v oblasti neurovedy a psychológie potvrdili, že emócia strachu, ktorú človek zažíva v ťažších časoch a situáciách najviac – doslova blokuje prácu našich imunitných reakcií organizmu. Emócia strachu nás doslova paralyzuje a oslabuje na všetkých úrovniach nášho bytia – nášho žitia. V čínskej medicíne je strach prepojený najviac s ľadvinami – oslabuje našu esenciu Jing, ktorá je v nich uložená – ako základný koreň nášho života. Tento koreň je zároveň aj koreňom našej Wei qi – obrannej energie. A keďže práve strach je momentálne emóciou, ktorá je najviac spojená so šírením vírusu, je potrebné, aby sme ho dokázali udržať pod kontrolou a hlavne, aby sme ho nezačali v sebe rozvíjať nadmerne.

 

Čo môžeme preto urobiť ?

 

A) Kontemplácia na uvoľnenie strachu

V prvom rade je potrebné uvedomiť si, že prehnaný strach v tejto situácii nie je vôbec na mieste. Určitý stupeň strachu, ktorý u väčšiny z nás príde, podporí našu zodpovednosť, disciplinovanosť voči sebe a ostatným – to je ešte tá prípustná norma.

Avšak strach, ktorý sa stupňuje, ten nás časom oslabuje viac a viac a to hlavne na úrovni našich obranných imunitných reakcií.

Keď niečo prežívame (myslím teraz to negatívne), v mozgu sa to mení na nervové impulzy, ktoré dávajú signál rôznym častiam tela. V tomto prípade napr. nadobličkám, z ktorých sa uvoľňujú tzv. stresové hormóny. Tie prostredníctvom hormonálnej cesty ovplyvňujú náš imunitný systém. Ak sa to deje dlhodobo – čiže ak sme v emócii strachu ponorení permanentne uvoľňujú sa tieto látky – hormóny (napr. adrenalín) nadmerne a v organizme vzniká nerovnováha, ktorá zaťažuje celý systém. Rôzne úrovne a teda aj náš imunitný systém sa dostávajú do preťaženia, postupne až do oslabenia. Je dokázané, že takýto dlhodobý stav dokonca podmieňuje vznik zápalových reakcií ( čo zodpovedá pravidlu čínskej medicíny, že každá emócia vytvára v našom tele postupne určitý stupeň tzv. horúčosti– čo môže byť v preklade práve aj ten zápalový proces). Takýto strach rozhodne nie je v poriadku.

 

 

Kontemplácia na uvoľnenie strachu – nám umožňuje pochopiť a uvedomiť si, že situácia je vo veľkej miere v našich rukách, a ďalej čo je veľmi dôležité – že všetky preventívne opatrenia, ktoré zavádza štát (Ministerstvo vnútra, Ministerstvo zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva) tiež napomáhajú znižovaniu rizika prenosu. Preto uvedomenie si, že sa situácia rieši – nás môže do veľkej miery upokojiť. Nie je namieste podliehať nadmernémustrachu a tobôž nie panike.

B) Úroveň nášho zdravotníctva.

Naše zdravotníctvo aj so všetkými opatreniami, ktoré sa v súčasnosti zavádzajú je tiež na dobrej úrovni. Pri potvrdení ochorenia – každý z nás dostane adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Naša krajina je na tom veľmi dobre (oproti niektorým iným krajinám) – čo nás môže taktiež do veľkej miery naplniť kľudom. Dôležité v tomto kontexte je tiež uvedomenie si, že u 80 – 90% infikovaných ľudí liečba prebieha v domácom prostredí, pretože priebeh ochorenia je len mierneho charakteru, a väčšina z nás ho zvládne prekonať bez väčších problémov. Preto sa v tejto aj ďalších častiach venujem rôznym možným opatreniam a možnostiam, ktoré môžeme zaviesť do nášho života, aby priebeh ochorenia, ak už príde bol čo najmiernejší a zvládli sme ho bez potreby hospitalizácie.

C) Prijatie strachu a jeho uvoľnenie.

Precíťte si ako vnímate strach na fyzickej úrovni – niekto pocítite ako ste stiahnutí na úrovni hrude, srdca, niekto skôr na úrovni žalúdka, alebo skôr na úrovni ramien. Následne do tohto miesta spravte dýchacie cvičenie spojené s vizualizáciou – predstavíte si, že každým nádychom vnášate do daného miesta (môže byť aj do celého tela) žiarivú, krištáľovo čistú energiu, ktorá vás napĺňa pokojom a harmóniou. Pri výdychu si predstavíte ako z vás odchádza všetko napätie a strach. Následne precítite blahodárne uvoľnenie a pokoj. Toto cvičenie je potrebné robiť aspoň 10 minút, ale pokojne aj dlhšie (o to lepšie), najlepšie podvečer, aby ste napätie, ktoré sa vo vás nahromadilo počas dňa pekne pustili a nenechali ho v sebe počas spánku. Tým sa zlepší aj samotná kvalita spánku. Ísť spať uvoľnený je niečo úplne iné ako ísť spať napätý.

Môžete si zodpovedať aj na otázku prečo sa bojím – prečo mám strach ?

Je to naozaj pre mňa potrebné a hlavne prospešné, aby som ten strach umocňoval a vytváral si v hlave veľakrát scenáre (koncepty nabaľujúce sa na strach), ktoré sa ešte nestali, ale ja sa ich už vopred obávam a vo svojej mysli ich naplno prežívam? Toto bohužiaľ my ľudia často robíme – tvoríme scenáre – doslova katastrofické filmy – a neuvedomujeme si, že naša myseľ to musí všetko spracovať. Tieto negatívne emócie nás oslabujú a neprinášajú nám nič prospešné, práve naopak.

Je teda veľmi potrebné prebudiť našu vnútornú múdrosť a vnímavosť, ktorú máme v sebe každý. Každý máme schopnosť uvedomenia si, že tieto predstavy a stupňovanie strachu sú pre nás škodlivé. Keď začneme byť bdelí na úrovni našej mysle, na úrovni našich myšlienok začne sa v našom vnútri odvíjať úplne iný scenár.

Vo východných náukách (taoizme, buddhizme) sa hovorí o čistote mysle – to znamená, že našu myseľ chránime pred znečistením negatívnymi myšlienkami, negatívnymi emóciami – strachom, hnevom, závisťou, žiarlivosťou a pod. Čistá myseľ je radostná, slobodná, uvoľnená. Náš Duch Shen – nesie v sebe vnútorný jas, vhľad a schopnosť pozrieť sa na veci z ich pravej podstaty, nadhľadu. Je čistý a nemá žiadne zastrenie negatívnymi emóciami. Takáto myseľ – takýto duch dokáže myslieť konštruktívne, logicky, nenabaľuje zbytočné informácie – nechce sa zahlcovať balastom, lebo vie, že mu to neprenesie žiadny úžitok. Dokáže rozlíšiť čo je pre nás podstatné, a dobré, a čo naopak nie je. Je to teda o našej práci – o nás samých, sami si volíme akú myseľ – aké mentálne vzorce si v sebe naprogramujeme aj v prípade ťažších situácií.

V nadviazaní na predchádzajúci odstavec:

 

 

D) Mentálne vzorce verzus naše emócie.

Prepojenie na naše mentálne vzorce je veľmi dôležité. Je to preto, že od mentálnych vzorcov sa odvíjajú aj naše emócie. Aký mentálny vzorec v nás vyvoláva pocit strachu ? Aký koncept nabaľujem na tento základný mentálny vzorec ?Opäť je to o uvedomelom prístupe a kontrole našich myšlienok, o pochopení, že ak budem mentálny vzorec strachu živiť ďalšími a ďalšími myšlienkami (konceptami) vytvorím si z toho obrovskú bublinu, do ktorej sa ponorím, celou svojou bytosťou.

Platí pravidlo, že všetko náročné, čo zažívame – ako jednotlivci, ale aj ako národ, ľudstvo – všetky problémy, ak k nim dokážeme pristúpiť s pokojom, rozvahou, zodpovedne a hlavne s vierou, že sa všetko dá zvládnuť, nás môžu v konečnom dôsledku viacej posilniť a posunúť na našej ceste – ceste múdrosti a vnútornej kultivácie. Znie to síce paradoxne, ale práve ťažšie a zložitejšie situácie a prekážky posúvajú človeka dopredu najviac. Hovenie si v pohode, kľude a bezstarostnosti je veľmi príjemné, ale môže viesť u človeka aj k úpadku, lenivosti, zastaveniu sa na ceste. Preto berme túto náročnú situáciu ako výzvu k pochopeniu, že ako ľudstvo musíme držať spolu a byť zodpovední, pretože naše šťastie závisí od šťastia celej spoločnosti – vytvárame si ho navzájom, všetci sme vzájomne prepojení. Energia pokoja, harmónie a pochopenia, že to spoločne zvládneme, ktorú budeme zažívať ako celá spoločnosť, nás môže všetkých postupne napĺňať vnútornou stabilitou a kľudom.

E) A teraz to najpodstatnejšie

ak sa všetci v tomto pozitívnom prístupe spojíme, budeme si spoločne predstavovať, že sa každým dňom naša matka Zem lieči a má sa lepšie a lepšie – tak ako aj každý z nás, tak následne sa táto energia bude navzájom stupňovať, posilňovať a spájať. Rovnaké energie sa spájajú (v tom pozitívnom aj negatívnom), takže ak budeme posilňovať a vytvárať pozitívne predstavy a afirmácie, na základe našich myšlienok, začneme vibrovať v jemnejších, liečivých energiách. Naša energia (každého z nás, ale aj našej Zeme) postupne zosilnie, uvoľnia sa blokády a stagnácie, energetický systém sa naplní silnejšou a vitálnejšou energiou – všetko sa prečistí a revitalizuje. V nás na to zareaguje každá jedna úroveň. Na úrovni fyzickej – sa posilnia všetky orgány, tkanivá a bunky. Dokážu sa viacej vyživiť a zbaviť sa všetkého nepotrebného – rôznych toxínov, metabolických odpadových látok. Takto posilnený systém nás následne dokáže oveľa lepšie ochrániť aj pred útokmi akýchkoľvek vírusov, baktérií a rôznych iných patogénov. Ako posilnení a vitálni jedinci môžeme o to lepšie pracovať aj na vitalizácii Zeme – predstavíme si ako sa táto liečivá energia šíri na celé naše okolie, dedinu, obec, mesto, krajinu, na celú planétu.

F) Okrem týchto techník môžeme použiť aj rôzne iné meditačné techniky, pracovať s ochrannými božstvami, mantrami, talizmanmi.

Čo znamená mantra – mantrovanie?

 

Je to slovo – alebo najčastejšie veta, ktorá sa hovorí nahlas – čo je najlepšie (ale môže sa aj potichu v mysli), môže sa aj spievať. Mantra – mantrovanie v nás vytvára určitú rezonanciu, rozvibruje naše vnútro na úrovni všetkých orgánov, tkanív až po každú jednu bunku. Mantry dokážu spustiť rôzne liečivé procesy v našom tele, dokážu nás čistiť, uvoľňovať blokády v prúdení energie v energetických dráhach – meridiánoch. Majú silný účinok na našu psychiku – na nášho Ducha Shen – pretože pomáhajú uvoľňovať negatívne emócie, nastoľujú psychickú rovnováhu. Celkovo nás stimulujú, vitalizujú, podporujú samoliečebné procesy v našom organizme. V podstate každá naša myšlienka môže byť použitá ako mantra.

V súčasnej dobe sú jedny z najlepších mantra Zelenej Táry a mantra Buddhu Medicíny.

Mantra Zelenej Táry znie:

„Óm Tare Tu Tare Ture SóHa .“

 

Odporúča nám ju teraz aj J.S. Dalajláma, pretože nám pomáha zvládať strach a neistotu v tejto situácii s Corona vírusom, doslova tieto negatívne emócie rozpúšťa.

Prichádza nám na pomoc hneď, ako mantru vyslovíme.

Zelená Tára je bohyňa, ktorá nám prináša energiu, vďaka ktorej nám pomáha oslobodiť sa od vonkajších aj vnútorných nebezpečenstiev a utrpení.

Bližšie informácie o Zelenej Táre a videá s jej mantrou:

 

1 názor na “Koronavírus – prevencia, liečba, rekonvalescencia.”

Komentáre sú uzavreté.