Čo znamená dietetika čínskej medicíny

O stravovacích systémoch sa v dnešnej dobe veľmi veľa hovorí. Na prvý pohľad majú mnohé z nich prepracovanú filozofiu (no aj tak sa mnohé neustále menia). Presviedčajú nás o svojej správnosti a o tom, že sú to práve oni, ktoré nám poskytnú záruku dobrého zdravia. Často sa však stáva, že mnohé prístupy, ktoré boli v minulosti hitom, sú dnes zatracované. A tento kolobeh sa neustále opakuje. Pre každého z nás je zložité zorientovať sa v spleti týchto systémov a informácií a nájsť v nich záchytný bod. Denne sa stretávame s množstvom ľudí, ktorý sa ocitli uprostred „chaosu v stravovaní“ a v snahe vyriešiť svoje stravovacie problémy menia jeden spôsob stravovania za druhý.

Dovolím si tvrdiť, že každý systém, ktorý sa nás snaží presvedčiť o jeho prínosoch pre naše zdravie, môže mať svoje veľmi pozitívne – zdraviu prospešné, ale aj negatívne – zdraviu menej prospešné aspekty. Ako je to možné? Ak raz niečo nášmu zdraviu prospieva, ako je možné, že môže súčasne aj škodiť?

Odpoveď nájdeme v Dietetike čínskej medicíny a celkovo teórii Čínskej medicíny, ktorá nám objasňuje fungovanie a fyziológiu nášho organizmu s prihliadnutím na energiu potravín. Na človeka sa pozerá nielen z úrovne fyzickej, ale aj z ďalších, nemenej dôležitých úrovní a to najmä energetickej, emocionálnej, mentálnej a spirituálnej. Okrem toho vníma človeka ako celok, ktorý pozostáva z esencie matky a otca (tú ovplyvňujú aj ďalšie predchádzajúce generácie), a ďalších energií, ktoré človek získa v čase svojho vstupu na tento svet a ktoré určia energetické vplyvy a predispozície na obdobie celého jeho života – tomu hovoríme „Konštitučná energia človeka – teória Nebeských kmeňov a Zemských vetiev pochádzajúca z učenia Wu Yun Liu Qi – 5 pohybov 6-torej Qi.“

Tieto aspekty spolu vytvoria určitú individualitu človeka – čo znamená, že každý jedinec je špecifický v rámci svojich silných stránok a špecifický v rámci svojich slabých stránok. Na základe individualizácie dochádza k tomu, že „silnejší“ jedinci prechádzajú životom bez väčších problémov aj napriek horšej životospráve, ich organizmus ustojí prehrešky voči vlastnému organizmu. Naopak, druhá skupina ľudí je tá, ktorá reaguje veľmi citlivo na rôzne podnety a patogény z okolia a často už v mladom veku rieši rôzne zdravotné problémy, ktoré sa žiaľ často nabaľujú.

Práve zmienené dôležité aspekty nášho bytia zohľadňuje vo svojom systéme učenia Dietetika čínskej medicíny. Okrem toho prihliada aj na ročné obdobia počas ktorých na nás vplývajú ďalšie energie zvonka akými sú teplo až horúčava, chlad, sucho, vlhko, vietor, a ktoré je nutné v strave tak isto zohľadniť. Taktiež nám vysvetľuje špecifiká každej potraviny, ktoré sa postupne rozpracovávali (podobne ako vo fytoterapii – pri špecifikácii bylín a ďalších minerálnych a živočíšnych liečiv) po celé stáročia, a ktoré sú aj dnes predmetom ďalšieho výskumu.

S prihliadnutím na tieto pravidlá a špecifiká nášho organizmu vie terapeut Dietetiky čínskej medicíny v obore Dietetiky úplne presne posúdiť, ktoré potraviny sú pre konkrétneho človeka prospešné – dokonca v mnohých prípadoch liečivé, a ktoré mu naopak neprospievajú a môžu byť až škodlivé. Rovnako je schopný objektívne posúdiť aj iné stravovacie systémy a správne určiť, pre koho sú a pre koho naopak nie sú vhodné.

Uvediem príklad: Dnes sa často stretávam s ľuďmi, ktorý preferujú len surový spôsob stravovania – ráno smoothie, na obed šaláty z čerstvej zeleniny, rôzne raw koláčiky bez pečenia. Samé zdravé veci z pohľadu západnej dietetiky. V istom zmysle to môže byť správne tvrdenie, avšak je tu jeden háčik. Všetko, čo je surové je zároveň energeticky silne chladné (surová zelenina, surové ovocie obzvlášť). A tak pre ľudí, ktorí majú podľa teórie čínskej medicíny v tele oslabenú Yangovú  zatepľujúcu energiu, a ktorí trpia silnejšími pocitmi chladu (majú chladné končatiny, resp. celkovo periférne časti tela, trpia častým močením bledého moču, únavou, slabosťou, majú bledú tvár, tendenciu k opuchom, redšiu stolicu, „pobolieva“ ich v oblasti bedier – čo sú všetko príznaky oslabenia yangovej zatepľujúcej energie), nie je surová strava vhodná. Yangová energia je totiž veľmi dôležitá na to, aby sa naša strava dobre transformovala, dokázala sa správne vstrebať, a aby nič v tele nestagnovalo (najmä krv, telesné tekutiny, lymfa). A teraz si predstavte človeka, ktorý má všetky vyššie popísané problémy a hlavne nedostatok tepla v organizme, a ktorý začne konzumovať takúto silne chladnú stravu v domnení, že sa stravuje zdravo. Myslíte si, že sa jeho problémy zlepšia? Jednoznačne nie. Práve naopak, bude sa cítiť ešte horšie.

Na druhej strane môžeme stretnúť človeka, ktorý má tohto Yangu nadbytok – do vienka dostal konštitučnú energiu, ktorá mu vie v tele veľmi rýchlo rozvinúť vnútornú horúčosť. Horúčosť sa však môže rozvinúť aj vplyvom emočných faktorov – hektického životného štýlu, potlačených emócií, najmä hnevu, častého rozčuľovania sa. Celkovo takýto človek bude veľmi výrazná, dominantná osobnosť, často silne preferujúca svoj názor. Taktiež to môže byť osoba konzumujúca najmä korenisté, vyprážané a pálivé pokrmy a nadmieru mäsa. Človek s Yangom v nadbytku sa bude vyznačovať červenou tvárou, pocitmi horúčosti, častým smädom, horkou chuťou v ústach, bolesťami hlavy na spánkoch, sklonom k hypertenzii (vysokému krvnému tlaku), nadmernému poteniu, priberaniu a vnútorne môže doslova až horieť. Surová strava v tomto prípade môže byť ako spôsob stravovania na chvíľu prospešná, pretože ho schladí. Avšak, aj tu sú určité obmedzenia – čo znamená, že len do toho času, kým sa horúčosť neprečistí, neschladí. Ak už v organizme oheň – horúčosť schladíme a tento spôsob stravovania bude pokračovať, môže nastať „preklopenie“ organizmu na druhú stranu a surová strava ho postupne začne ochladzovať a dostávať do opačnej disharmónie.

Takže z pohľadu čínskej dietetiky sa tu jedná o tzv. exces chladnej energie, ktorá náš organizmus ochladzuje, oslabuje yangovú zatepľujúcu energiu a podporuje spomalenie všetkých funkcií – hlavne metabolických. Ak sa k tomu pridajú ešte silne zavlhčujúce potraviny, čo sú hlavne raw koláčiky v podobe tuku pochádzajúcich z rôznych orechov, tak kombinácia vlhka a chladu vedie následne k tvorbe veľmi nebezpečného chladného hlienu, ktorý do budúcna môže podporiť jednak nadváhu, tvorbu hlienov v dýchacích cestách (aj mimo infektov – neustály pocit zatekania hlienov), rôzne podkožné tukové útvary lipómy, adenómy, gangliá, podporu tvorby žlčníkových a obličkových kameňov, pocity tlaku v hrudi a v oblasti bránice, pocit prekážky pri prehĺtaní, zväčšenie štítnej žľazy, pocit ťažoby, ľahkú unaviteľnosť, malátnosť, sklon k lenivosti, neschopnosť koncentrácie, nezhubné aj zhubné útvary – nádory, cysty, bujnenie kvasiniek (Candida, plesne), nadmerný gynekologický výtok, aterosklerotizáciu ciev, zvýšenie tukov a cholesterolu v krvi a pod. Toto sú už veľakrát výrazné zdravotné problémy, ktoré sa vedia v spojení vlhka – hlienov a chladu prejaviť. A za týmto všetkým stojí najčastejšie naša strava – náš spôsob stravovania. Je to proste tak: strava vie byť pre nás liekom, ale vie byť aj jedom.

Z pohľadu Dietetiky čínskej medicíny je pre mňa tento systém stravovania najprepracovanejší, pretože prihliada na každého človeka individuálne, prihliada na jeho konštitučné energie, dedičné predispozície, berie do úvahy jeho aktuálnu záťaž (psychickú aj fyzickú), vek, životné obdobie, v ktorom s nachádza (u žien napríklad tehotenstvo, dojčenie, menopauza), jeho už prejavené zdravotné problémy, ktoré ho trápia, rovnako ročné obdobie.

A v neposlednej miere – čo považujem za veľmi dôležité, vie pomocou dokonale rozpracovanej „cesty prevencie“ – individuálne, špecificky a cielene zabraňovať tomu, aby sa u človeka rozvinuli jeho negatívne predispozície a udržala sa celková vitalita a energia na tých úrovniach, ktoré majú u neho tendenciu ako prvé podľahnúť oslabeniam. Tým sa dokáže podporiť celková harmonizácia organizmu ako celku.

Ak máte o štúdium záujem je potrebné prihlásiť sa čo najskôr, pretože počet študentov vzhľadom na praktickú výuku je obmedzený.

V prípade záujmu o prihlásenie na štúdium, nájdete všetky potrebné informácie a kontakty na stránke školy  v sekcii PRIHLÁŠKA.

Lektorka školy Dietetiky

Monika Kampošová