Škola Dietetiky – Ročník 2023/25.

Milí priatelia,

Škola dietetiky – TAO MEDICA otvára v školskom roku 2023 / 2024 opäť ďalší beh 2.ročného štúdia. Štúdium na našej škole je zamerané na liečebný odbor čínskej medicíny – odbor DIETETIKY s prepojením aj na súčasné vedomosti o VÝŽIVE ČLOVEKA. 

Počas dvoch rokov štúdia preberáme postupne všetko – od základov Klasickej čínskej medicíny (CCM), ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj čínska metafyzika (učenie o vzniku a pôvode našej reality), učenie o Yin – Yangu, učenie o 5-tich elementoch (správnejšie fázach), ale aj učenie Wu Yun Liu Qi (Učenie o 5-tich pohyboch 6-torej Qi – ktoré je dané pohybom Nebeských kmeňov na úrovni Nebies a Zemských vetiev na úrovni Zeme). Toto učenie hovorí o tzv. Konštitučných energiách, ktoré dostáva človek do vienka pri narodení, a ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou počas celého jeho života a určujú jeho pozitívne aj negatívne predispozície. Práve aj na základe týchto konštitučných energií si vieme lepšie určiť individualitu človeka a podľa nej nastaviť tú správnu Dietetiku – aby preventívne posilňovala to čo má tendenciu k oslabovaniu.

Máme za sebou 14 rokov výuky Základov čínskej medicíny a oboru Dietetiky – v oblasti Všeobecnej a Liečebnej Dietetiky. Mnoho našich absolventov si tento obor zaviedlo do svojej základnej profesionálnej praxe ako neoddeliteľnú súčasť svojej profesie, alebo ju vykonávajú ako hlavný liečebný obor.

Štúdium na Škole Dietetiky TAO MEDICA predstavuje najkomplexnejšie vzdelanie v tomto obore nielen v rámci Slovenskej a Českej republiky, ale aj ostatných krajín sveta. Mali sme si možnosť porovnať rozsah výuky s inými školami a náš záver bol jednoznačný.

Veľkou výhodou nášho štúdia je aj to, že vďaka on-line výuke sa môžu na štúdium prihlásiť aj študenti hovoriaci českým, alebo slovenským jazykom žijúci v zahraničí.

FORMA VÝUKY: výuka sa uskutočňuje formou

 • Teoretických on-line seminárov (10 on-line teoretických seminárov v 1. aj v 2.ročníku)
 • Praktických seminárov naživo (5 praktických seminárov v 1. aj v 2.ročníku)
 • Spolu je to 30 seminárov v priebehu 2.školských rokov

Tento spôsob výuky zabezpečí možnosť čo najrozsiahlejšieho prebratia všetkých výukových tém a vďaka praktickým seminárom aj efektívnejšie uvedenie získaných vedomostí do praxe.

 

PRE KOHO JE ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE URČENÉ:

 • všetkých terapeutov pracujúcich v oblasti zdravia a výživy (praktikov Čínskej medicíny vyštudovaných v odboroch akupunktúry, fytoterapie, Tuina masáži, liečebného Qi-kungu)
 • lekárov západnej medicíny
 • dietológov
 • masérov, fyzioterapeutov
 • trénerov, cvičiteľov
 • poradcov v oblasti výživy
 • všetkých ďalších alterantívnych terapeutov
 • ale aj majiteľov obchodov so zdravou výživou, obchodníkov v oblasti potravín a liečiv
 • rovnako aj pre laickú verejnosť – teda pre všetkých, ktorí majú záujem získať vedomosti z tejto nádhernej oblasti nášho stravovania.

Všetci naši študenti prejdú jednotlivými učebnými okruhmi zameranými najprv na Základy čínskej medicíny, Všeobecnú Dietetiku, Diagnostikovanie a následne na Liečebnú Dietetiku zameranú na správne nadstavenie stravy pri rôznych oslabeniach / ochoreniach jednotlivých orgánov, sústav a tkanív.

Takto sa vytvorí celok, vďaka ktorému bude každý absolvent vedieť zostaviť SPRÁVNY JEDÁLNIČEK s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav, konštitučné energie, dedičné predispozície, vek, záťaž (psychickú, fyzickú) a ďalšie dôležité faktory.

Súčasťou Praktickej výuky je aj učenie Qi-kungu – najmä  cvičenie zostáv na jednotlivé fázy, Taoistické meditácie, Učenie Pulzovej diagnostiky,  Diagnostika jazyka, a taktiež aj praktická príprava rôznych receptov – liečebných kaší, vývarov a mnoho iných.

 

V prípade záujmu o štúdium sa môžete prihlásiť cez prihlasovací formulár na stránke školy.

Upozornenie – počet účastníkov v každom ročníku je kvôli odbornej praxi obmedzený, preto neváhajte a rezervujte si miesto čo najskôr. Máme skúsenosť aj z minulých rokov, že nie všetci záujemcovia o naše štúdium sa k nám dostanú.

 

Teším sa na Vás, na našu 2.ročnú spoločnú cestu, počas ktorej objavíte poklady  a múdrosti čínskej medicíny, ktoré obohatia Váš život o množstvo nových poznatkov a prispejú k skvalitneniu Vášho zdravia na úrovni 3 našich pokladov – tela, mysle a Ducha.