Recept1

Na záver vám chcem priblížiť ešte jednu úžasnú metódu liečby. Jedná sa o používanie univerzálnej energie ako jedinečného nástroja na liečbu a vitalizáciu nášho organizmu. Avšak tu je na začiatku potrebný aj dobrý učiteľ – majster, ktorý vás do daného spôsobu liečenia zasvätí a vysvetlí všetko potrebné. Na Slovensku patria medzi najskúsenejších majstrov a učiteľov tejto metódy manželia Geljenovci – Láma Tibor a jeho manželka Darshan , ktorí založili v Nových Zámkoch – Tibetský park mieru a harmónie. Okrem učenia Reiki organizujú v tomto nádhernom centre množstvo iných podujatí. Za zmienku stojí najmä Akadémia tibetských náuk. Cieľom Akadémie je sprostredkovávať učenia a múdrosti vychádzajúce z tibetských náuk o mysli a javoch všetkým, ktorí majú záujem naučiť sa rôzne meditačné techniky a postupy ako upokojiť našu myseľ a kultivovať svojho Ducha – a tým zlepšovať jednotlivé úrovne nášho bytia.