PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent 2-ročnej Školy Dietetiky nadobudne kompletné znalosti z oboru Dietetiky čínskej medicíny, ale taktiež aj z najnovších poznatkov o výžive z Dietetiky západnej

Následne ich bude vedieť na základe základných princípov učenia o Yin – Yangu, 5-tich fázach (elementoch), západných poznatkoch o nutričných prvkoch (makroelementov, mirkoelementov a glykemickom indexe) dôležitých pre náš organizmus správne skombinovať a navrhnúť optimálny spôsob stravovania s prihliadnutím na zdravotný stav človeka, jeho vek, jeho energetickú konštitúciu, momentálne ročné obdobie a klimatický stav podnebia. Bude vedieť tieto poznatky zahrnúť do rôznych praktických rád – pri zostavovaní receptov a správnych foriem úprav pri príprave jednotlivých jedál dňa.

Tieto poznatky môže využiť vo svojej odbornej profesii – či už ako lekár, terapeut čínskej medicíny, výživový poradca, alebo iný terapeut zaoberajúci sa zlepšovaním zdravotného stavu človeka. Samozrejme taktiež vo svojom osobnom živote pri zlepšovaní vlastného zdravotného stavu, alebo členov svojej rodiny, blízkych a priateľov. Komplexnosť celého štúdia je výnimočná práve v tom, že bude vedieť kompletné informácie obidvoch oborov Dietetiky správne prepojiť a hlavne veľmi efektívne a prakticky uplatniť.

Prihlasovací formulár

    Na školu Dietetiky sa môžete prihlásiť priamo u organizátorky p. Moniky Kampošovej ( +421 905 972 186 )
    alebo p. Janky Repákovej ( +421 905 453 080 ), alebo vyplnením prihlášky cez Prihlasovací formulár.

    Následne Vás bude telefonicky kontaktovať p. Janka Repáková, ktorá vám bude bližšie upresňovať informácie s blížiacim sa termínom 1.seminára.

    Vyplnením prihlášky, alebo telefonickým prihlásením budete zaregistrovaný účastník
    školy Dietetiky. Prihlásením na štúdium zároveň potvrdzujete, že súhlasíte so Storno podmienkami.