PRE KOHO JE ŠKOLA DIETETIKY URČENÁ

Je určená predovšetkým pre tých, ktorí sa zaujímajú o zdravý spôsob života, a ktorí chcú mať v informáciách o stravovaní a obrovskej spleti potravín prehľad a chápať ich. Prvá veľká skupina je laická verejnosť – ľudia, ktorí chcú správny spôsob stravovania preniesť do svojho osobného života, do svojej rodiny, aby vedeli správne zostavovať jedálniček pre svojich blízkych a aj priateľov.

Druhou veľkou skupinou je odborná verejnosť. Jedná sa o ľudí, ktorí pracujú v profesiách, kde by malo poradenstvo v oblasti výživy tvoriť neoddeliteľnú súčasť ich práce s ľuďmi, v rámci zlepšovania prístupu k ich zdraviu, jeho následného udržania a hlavne aj prevencii. Sú to predovšetkým diplomavaní Praktici čínskej medicíny – fytoterapeuti, akupunkturisti, máséri Tuina masáži, terapeuti – cvičitelia liečebného Qi-gongu, ďalšiu dôležitú skupinu tvoria západní lekári, fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci, maséri, poradcovia v oblasti zdravia a výživy vyštudovaní v rámci iného systému, kozmetičky, predajcovia v oblasti liečiv a výživových doplnkov, lekárnici, liečitelia, tréneri, cvičitelia a pod. Skrátka všetci, ktorí prichádzajú do styku s ľuďmi v rámci svojej profesie, a ktorí si uvedomujú, že cesta liečenia začína stravou. Škola Dietetiky je pre všetkých ľudí jedinečným komplexom ucelených informácií. Po jej absolvovaní získajú absolventi schopnosť poradenstva v rámci všeobecných zásad, ale taktiež v rámci zásad liečebnej výživy zohľadňujúcej aktuálny zdravotný stav človeka. Budú vedieť zostaviť jedálniček, a poradiť konkrétne recepty a postupy.

Prihlasovací formulár

    Na školu Dietetiky sa môžete prihlásiť priamo u organizátorky p. Moniky Kampošovej ( +421 905 927 187 )
    alebo p. Janky Repákovej ( +421 905 453 080 ), alebo vyplnením prihlášky cez Prihlasovací formulár.

    Následne Vás bude telefonicky kontaktovať p. Janka Repáková, ktorá vám bude bližšie upresňovať informácie s blížiacim sa termínom 1.seminára.

    Vyplnením prihlášky, alebo telefonickým prihlásením budete zaregistrovaný účastník
    školy Dietetiky. Prihlásením na štúdium zároveň potvrdzujete, že súhlasíte so Storno podmienkami.